Privacyverklaring 123aanhuurmakelaar.com

Bij 123 Aanhuurmakelaar hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij?
123 Aanhuurmakelaar is gevestigd aan Randstad 22 46 te Almere en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met ons via klanten@123aanhuurmakelaar.com o.v.v. de directie.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:
Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Zoekprofiel huurwoning (denk aan maximale huurprijs, locatie, vierkante meters etc.)
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:
Wanneer u een contactformulier op onze website invult.
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
Wanneer u een dienst afneemt of een account aanmaakt op onze website.
Via cookies en vergelijkbare technologieën bij het bezoeken van onze website.

4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het verlenen van onze diensten en het uitvoeren van overeenkomsten.
Het verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen waarvoor u zich heeft aangemeld.
Het verbeteren van onze website en dienstverlening.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

6. Delen van uw persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, of wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang en misbruik.

8. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via klanten@123aanhuurmakelaar o.v.v. verzoek gegevensverwijdering [uw naam].

9. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

11. Contact
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:
e-mail: klanten@123aanhuurmakelaar.com
post: 123aanhuurmakelaar, Randstad 22 46, 1316BZ, Almere